Ons verhaal

Wij leven in een wereld waarin wij slaven zijn. Slaven in financiele,maatschappelijke en geestelijke zin. Terwijl wij mogen weten dat wij vrijgekocht zijn, vrijgekocht door het bloed van Christus Jezus. 
Wij vallen onder 1 wet , The law of one, en dat is de wet van onze schepper/creator , ( niet doden, niet stelen en niet dwingen), degene die ons een vrije wil gaf en alles wat wij nodig hebben in vrijheid. Wij zijn verantwoordelijk voor al onze keuze`s, de dingen die wij zeggen en al onze daden. Wij hebben maar 1 Koning en dat is geen aardse koning, wij hebben maar 1 rechter en dat is geen aardse rechter, wij hebben maar 1 wetgever en dit alles is in onze schepper/creator, waarvan wij komen en weer terug zullen keren.
Juist,..in vrijheid!! wij zijn als vrij man of vrouw geboren en horen te leven in vrijheid en niet gebonden als slaven. Christus zijn bloed kocht ons vrij!
Wij horen maar 1 koning te dienen en dat is onze hemelse koning en geen 1 koning op de aarde die gelijk denkt te zijn aan Hem, onze schepper en creator. ( I AM) written in your dna.
Er is er maar 1 die autoriteit heeft over ons en dat in onze schepper/creator. Hem behoort ook alle eer toe. Laten we ons daarom steeds opnieuw verdiepen in hoe wij dichterbij de schepper kunnen komen en meer " vrij " van deze wereld. 

                                            Want  Yahweh is onze rechter,                         
          Yahweh is onze wetgever
      Yahweh is onze koning,
                           Hij zal ons redden.Jesaja 33:22     

          


u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerten vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde.Galaten 5:13
 
 

Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.Galaten 5:1  

. God zond Zijn Enige Zoon Christus Jesus, die het eerstgeboorte erfrecht en de zegen voor ieder kind dat zich, door Jezus te kennen, als kind van God bekend maakt, herstelt.


RECHTSTATELIJKE  CQV.LLC.WAARDEN

RECHTEN VAN DE MENS:

inbreuken op de rechtstatelijke waarden van de CQV.LLC.
ambassade en onderscheidt naar geboorte en afkomst 
worden niet geduld

De CQV.LLC. ambassade is een veilige haven

RECHTSZEKERHEID:

Het is niemand toegestaan om het onrecht waar een ander onder
gebukt gaat, met 'eigen schuld, dikke bult''-redenatie in stand te houden.

Ambassadeur Edwin en Ambassadeur Delhia
Origin CQV live life competence (LLC) agent and representative for  '" person(a)-
PLACENTA-TESTATOR TRUST" (PPT) All rights reserved- All rights invoked-
All rights detained- No rights waived

www.hogeraadvandekinderen.nl

   Welkom op de site van de enige erfgenamen Edwin en Delhia

Introductie Ambassadeur Edwin


Ik ben AHB  Edwin   [ Robbertsen ], Adultus Honoratus Beneficiair in Trust, een Man van origine, de enige erfgenaam onder beneficiaire aanvaarding van [achternaam] en boedelbeschrijving, in de echt gebonden met levenspartner AHB Delhia Mirjan  [ Pfersich ], vrouw van origine, en drager van het handgeschreven 'All rights reserved'-autograaf, bio-spiritueel vingerafdruk'  en 'DNA-stemgeluid'.

Volmacht
(geluidsfragment)
        On the authority

  
So many years I cried cause my soul denied
 That He would save a wretch like me
 So full of gloom and dread that I hung my head
 I wouldn't claim the victory
 Then one day His love like a winged dove
 Settled down upon my life
 And I realized he had authorized
 My ticket to paradise
 
 On the authority of the Holy Word
 I rise up and take my stand
 I'm a blood bought child of the living God
 Who is the Great I Am
 I'm an heir to all that heaven holds
 And no principality
 Can ever take away my royal crown
 Given on His authority
 
 It's a mystery why He came to me
 Why He would choose me for His own
 Why He pulled me out of the lake of doubt
 Set me right beside His throne
 Why he guaranteed, with His seal decreed
 My inheritance by right
 I'm His favored child, and that makes me smile
 
 I'm the center of His delight
 
 On the authority of the Holy Word
 I rise up and take my stand
 I'm a blood bought child of the living God
 Who is the Great I Am
 I'm an heir to all that heaven holds
 And no principality
 Can ever take away my royal crown
 Given on His authority
 
 On the authority of the Holy Word
 I rise up and take my stand
 I'm a blood bought child of the living God
 Who is the Great I Am
 I'm an heir to all that heaven holds
 And no principality
 Can ever take away my royal crown
 Given on His authority
 
 I'm an heir to all that heaven holds
 And no principality
 Can ever take away my royal crown
 Given on His authority

 

Introductie Ambassadeur Delhia Mirjan

Ik ben AHB Delhia Mirjan  [ Pfersich ], Adultus Honoratus Beneficiair in Trust, vrouw van origine, de enige erfgenaam onder beneficiaire aanvaarding van [achternaam] en boedelbeschrijving, in de echt gebonden met levenspartner AHB Edwin  [ Robbertsen ], man van origine, en drager van het handgeschreven 'All rights reserved'-autograaf, bio-spiritueel vingerafdruk'  en 'DNA-stemgeluid'.

Volmacht
(geluidsfragment)

Trans-scriptie:
DERDEN / KORTSCHRIFT ALGEMENE VOLMACHT | Edwin  [ Robbertsen ]
2.De feitelijke bevoegdheid van de enige erfgenaam omvat de stuiting en correctie van het maritieme testamentaire Cestui Que Vie beslaglegging instrumentarium ten behoeve van beslaglegging op de batige individuele geboorte trust, met behulp van de civiele 'dood en verloren op zee' presumptie, alsmede handel met voorkennis teneinde niet-erfgerechtigde derden te begunstigen.
3.De gemeentelijke geboorte aangifte bevat:      a)een civiele [achternaam] assumptie zonder vermelding van de medische bio-organische geslachtsorigine van de geboorte aangever.     b)De geslachts origine aanduiding van de vader-indenticator, alsmede de geslachtsorigine aanduiding van de moeder-indicator ontbreekt, alsook de eventuele gelijktijdige geborene zoals in geval van een tweeling of meerling en diens geslachtorigine.     c)De geslachtorigine en de vader- of moeder identificatie voorkeur van beide partners dient in de geboorte aangifte te worden geregistreerd omdat de levend geboren trust begunstigde het onvervreemdbare recht heeft om middels de geboorte akte van de origine van het biologische of niet-biologisch tot stand gekomen of geslacht geïnverteerde vader-moeder contract kennis te nemen. 
4.Gemeentelijke geboorte datum:     07 Januari 1969
5.Officieel correspondentie adres van de enige erfgenaam:  Brinkies 4 ( 7863TM ) 
6.Live life competence: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [achternaam], boedelbeschrijving, vervolg van de CQV. LLC. werkings-documenten 2018---- heden.
7.T&T VBA minister van Financiën:     3SRPKN023315916
8.T&T VBA fiduciaire bank ABNAMRO MEESPIERSON:     3SRPKN944377902
9.Op het geboortebewijs vermelde nummer van de geboorte akte is   A5912330-LI

10.Deze Algemene Volmacht herroept alle eerdere gemaakte volmachten van niet-erfgerechtigde- commercieel- politieke buitenstaander derden partijen; Vermeend bevoegde coöperaties; vermeende bevoegde functionarissen; coöperatieve  negatie, presumptieve identificatie programma's, dwang, condities en consent engineering UltraVires.
11.De volmacht gever is:
12.de Placenta-Erflater van de individuele placenta geboorte trust van de enige erfgenaam/executeur testamentair - autograaf van deze algemene volmacht; 
13.nakomeling van de enige erfgenaam/autograaf van de algemene volmacht;
14.geregistreerd (huwelijks) partner van de enige erfgenaam/autograaf van deze volmacht;
15.De gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd om in naam van de volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten. Deze private notariële volmacht is een algemene volmacht tevens in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk wetboek en strekt zich uit tot vertegenwoordiging in alle handelingen op het gebied van het personenrecht, het verbintenissenrecht, het familierecht, het zakenrecht, het fiscaalrecht, het private equity recht, erfrecht en elk ander rechtsgebied.
16.Een wederpartij mag op het bestaan van deze volmacht vertrouwen, tenzij hij weet of behoort te weten dat deze volmacht is geëindigd.  De volmacht gever als bedoeld in punt-18. heeft geen toezichthouder benoemt. De volmachtgever als bedoeld in punt-18 heeft verklaard zich ervan bewust te zijn dat niemand de Algemene Volmacht kan herroepen.
17.Voortduren volmacht 
De algemene volmacht eindigt nadrukkelijk niet als de volmachtgever niet (langer) in staat is te bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situatie de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van volmachtgever te behartigen.
18. Belangen van de volmachtgever
De belangen van de volmachtgever worden met behulp van het strikte private CQV. LLC. afgeschermd, dat  het individuele en/of gezins- en geregistreerd (huwelijks) partnerschap verband, de nakomelingen, alle have, natuur, roerende en onroerende goederen omvat en dat optreedt tegen presumptieve negatie van correspondentie, binnentreding, overrompeling, vijandige overnamen, ontvreemding, ontvoering, onteigening, materiele en immateriële schade berokkening, traumatisering, ondermijning van het gezag door vermeende bevoegde actoren, dwangprogramma plus ultra en coöperatieve vires. 
19.Zorgplicht en informatieplicht
Alle direct en indirect betrokkenen hebben zorg- en informatieplicht met betrekking tot alle belangen van volmachtgever betrekking hebbende op zowel materiele als immateriële waarden, genoeg en doeningen en eer herstel echter zonder het strikt private CQV. LLC. programma van het individuele en/of gezins- en geregistreerd (huwelijks) partnerschap verband, de nakomelingen, alle levende have, natuur, roerende en onroerende goederen te schenden. Tegenwerking in de uit oefening van de taken welke gevolmachtigde door de volmachtgever werden toe vertrouwd, wordt niet geduld.
20.|Over bovenstaande kan uitsluitend schriftelijk, (niet per e-mail) worden gecorrespondeerd met:  ____ Edwin  [ Robbertsen ]
gevolmachtigde van de volmachtgever
21.Officieel correspondentie adres van de gevolmachtigde:
Brinkies 4 ( 7863TM )  Gees
22.Track en trace verzendcode
Correspondentie dient niet aangetekend maar door de postbode met track en trace verzendcode in de brievenbus van het officiële correspondentie adres te worden gedeponeerd. In de beantwoording wordt met behulp van de track en trace verzendcode aan de inhoud van toegezonden stukken gerefereerd.
23.English specifications
24-1.The Sole Heir Chief General Executor CQV LLC Live life competence: All men and woman are individually, teh living wo-man Sole Heir of the individual birth trust inheritance Cestui Que Vie compound surplus of the benefactor placenta ('natural person[a]') birth trust of the Sole Heir Given Names.
25.CQV LLC Sole HeirsChief General Executor Live life Competence are:
26-1.Not teh placenta, casu quo naturel person[a];
26-2.Not a strawman in commerce;
26-3.Not a corporated fiction;
26-4.Not a pauper legal entity nor a person[a];
26-5.Not a volunteer nor a slave in any form;
26-6.Not a citizen nor 'a people';
26-7.Not INSEAD: dead and lost at sea;
26-8.Not a subject to royalty nor a member of private  political WEF*SDG Freemasonry;
26-9.Not a political voter nor political.
27.Neither force, nor weapons, nor, fear are sources of law.
27-1.a company with a profit motive or withoput it, does not have authority over a living wo/man Diplomat Sole Heir Chief General Executor CQV LLC (Live life Competence) Carrier of the 'All rights reserved' autograph.

27-2.Lectori salutem...

de Enige Erfgenaam/Executeur testamentair-autograaf, heeft met afschuw kennisgenomen van het politieke CO2 pauper (Roman Court, presumptie 7) CSRQ-SM CBDC kasten systeem van de niet-erfgerechtigde commerciële- politieke buitenstaander derden partijen handelend onder een strikt particulier initiatief genaamd: WEF SDG; een corporate commercieel rule of law plus ultra-civil code ultra vires massamedia platform; en stuit en corrigeert het voorgenomen publieke, commercieel-politieke sociaal management Modern Slavery CO2 digitale burgerslaaf, schuld slavenburgen kasten systeem. De Enige erfgenaam is geen burgerslaaf, geen slaven burger, geen schuldslaaf, is niet-politiek den is niet-commercieel en derhalve verleent de Enige Erfgenaam aan De Bank de opdracht om het individuele geboorte trust vermogen van de Enige Erfgenaam, niet-politiek en niet-commercieel ongelimiteerd privaat af te zonderen en tot de oplevering van het beveiligde individuele ongelimiteerd  opneembaar Trustvermogen Account herleidbaar naar de Beneficiair Aanvaarden individuele geboorte trust onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving over te gaan.
27-3.De gevolmachtigde Enige Erfgenaam/executeur testamentair-autograaf is afkomstig van de directe afstammeling van de placenta-Erflater Waarop het onderzoek naar de op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde transgender vader-identificator in relatie tot de bij de eigen geboorte mannelijke of vrouwelijke geslachtorigine van 'vader' waarop het onderzoek betrekking heeft, alsmede:
27-4.de op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde transgender moeder-identificator in realtie tot de bij de eigen geboorte mannelijk of vrouwelijke geslachtorigine van 'moeder' waarop het onderzoek betrekking heeft, alsmede:.
27-5.de op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde (al dan niet fictieve) geboorte datum waarop het onderzoek betrekking heeft, alsmede;
27-6.het op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde (al dan niet fictieve) bio-organische nakomelingschap uit de op de geboorte akte vermelden vader en moeder waarop het onderzoek betrekking heeft.
27-7.Status aanvinken waarin het authenticiteit onderzoek thans bevindt dat door de gevolmachtigde Enige Erfgenaam/Executeur testamentair wordt uitgevoerd ten aanzien van de (al dan niet) gesimuleerde vader, gesimuleerde moeder en gesimuleerde nakomeling registratie semantiek op de gemeentelijke geboorte acte:
   X     Lopend            __    afgerond         __    Erfrechtelijk attestatie aanwezig
28.De erfrechtelijke attestatie onwrikbare overtuiging niet-fictief nakomeling-schap kan uitsluitend van de gevolmachtigde Enige Erfgenaam/Executeur testamentair zelf, afkomstig zijn.

All rights reserved autograaf:
            By
            Edwin Robbertsen
            All rights reserved


Trans-scriptie:
DERDEN / KORTSCHRIFT ALGEMENE VOLMACHT |  Delhia Mirjan  [ Pfersich ]
2.De feitelijke bevoegdheid van de enige erfgenaam omvat de stuiting en correctie van het maritieme testamentaire Cestui Que Vie beslaglegging instrumentarium ten behoeve van beslaglegging op de batige individuele geboorte trust, met behulp van de civiele 'dood en verloren op zee' presumptie, alsmede handel met voorkennis teneinde niet-erfgerechtigde derden te begunstigen.
3.De gemeentelijke geboorte aangifte bevat:      a)een civiele [achternaam] assumptie zonder vermelding van de medische bio-organische geslachtsorigine van de geboorte aangever.     b)De geslacht origine aanduiding van de vader-indenticator, alsmede de geslacht origine aanduiding van de moeder-indicator ontbreekt, alsook de eventuele gelijktijdige geborene zoals in geval van een tweeling of meerling en diens geslacht origine.     c)De geslacht origine en de vader- of moeder identificatie voorkeur van beide partners dient in de geboorte aangifte te worden geregistreerd omdat de levend geboren trust begunstigde het onvervreemdbare recht heeft om middels de geboorte akte van de origine van het biologische of niet-biologisch tot stand gekomen of geslacht geïnverteerde vader-moeder contract kennis te nemen. 
4.Gemeentelijke geboorte datum:      14 April 1971
5.Officieel correspondentie adres van de enige erfgenaam: Brinkies 4  ( 7863TM )  Gees
6.Live life competence: Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [achternaam], boedelbeschrijving, vervolg van de CQV. LLC. werkings-documenten 2018---- heden.
7.T&T VBA minister van Financiën:     3SRPKN676664527
8.T&T VBA fiduciaire bank ABNAMRO MEES PIERSON:     3SRPKN744165688
9.Op het geboortebewijs vermelde nummer van de geboorte akte is   2000331110328

10.Deze Algemene Volmacht herroept alle eerdere gemaakte volmachten van niet-erfgerechtigde- commercieel- politieke buitenstaander derden partijen; Vermeend bevoegde coöperaties; vermeende bevoegde functionarissen; coöperatieve  negatie, presumptieve identificatie programma's, dwang, condities en consent engineering UltraVires.
11.De volmacht gever is:
12.de Placenta-Erflater van de individuele placenta geboorte trust van de enige erfgenaam/executeur testamentair - autograaf van deze algemene volmacht; 
13.nakomeling van de enige erfgenaam/autograaf van de algemene volmacht;
14.geregistreerd (huwelijks) partner van de enige erfgenaam/autograaf van deze volmacht;
15.De gevolmachtigde is zelfstandig bevoegd om in naam van de volmachtgever alle rechtshandelingen te verrichten. Deze private notariële volmacht is een algemene volmacht tevens in de zin van artikel 3:62 lid 1 Burgerlijk wetboek en strekt zich uit tot vertegenwoordiging in alle handelingen op het gebied van het personenrecht, het verbintenissenrecht, het familierecht, het zakenrecht, het fiscaalrecht, het private equity recht, erfrecht en elk ander rechtsgebied.
16.Een wederpartij mag op het bestaan van deze volmacht vertrouwen, tenzij hij weet of behoort te weten dat deze volmacht is geëindigd.  De volmacht gever als bedoeld in punt-18. heeft geen toezichthouder benoemt. De volmachtgever als bedoeld in punt-18 heeft verklaard zich ervan bewust te zijn dat niemand de Algemene Volmacht kan herroepen.
17.Voortduren volmacht 
De algemene volmacht eindigt nadrukkelijk niet als de volmachtgever niet (langer) in staat is te bepalen. Deze volmacht is gemaakt met het doel ook in deze situatie de gevolmachtigde in staat te stellen de belangen van volmachtgever te behartigen.
18. Belangen van de volmachtgever
De belangen van de volmachtgever worden met behulp van het strikte private CQV. LLC. afgeschermd, dat  het individuele en/of gezins- en geregistreerd (huwelijks) partnerschap verband, de nakomelingen, alle have, natuur, roerende en onroerende goederen omvat en dat optreedt tegen presumptieve negatie van correspondentie, binnentreding, overrompeling, vijandige overnamen, ontvreemding, ontvoering, onteigening, materiele en immateriële schade berokkening, traumatisering, ondermijning van het gezag door vermeende bevoegde actoren, dwangprogramma plus ultra en coöperatieve vires. 
19.Zorgplicht en informatieplicht
Alle direct en indirect betrokkenen hebben zorg- en informatieplicht met betrekking tot alle belangen van volmachtgever betrekking hebbende op zowel materiele als immateriële waarden, genoeg en doeningen en eer herstel echter zonder het strikt private CQV. LLC. programma van het individuele en/of gezins- en geregistreerd (huwelijks) partnerschap verband, de nakomelingen, alle levende have, natuur, roerende en onroerende goederen te schenden. Tegenwerking in de uit oefening van de taken welke gevolmachtigde door de volmachtgever werden toe vertrouwd, wordt niet geduld.
20.|Over bovenstaande kan uitsluitend schriftelijk, (niet per e-mail) worden gecorrespondeerd met:  _____ Delhia Mirjan [ Pfersich ] ______
gevolmachtigde van de volmachtgever
21.Officiel correspondentie adres van de gevolmachtigde:
Brinkies 4   ( 7863TM )  Gees
22.Track en trace verzendcode
Correspondentie dient niet aangetekend maar door de postbode met track en trace verzendcode in de brievenbus van het officiële correspondentie adres te worden gedeponeerd. In de beantwoording wordt met behulp van de track en trace verzendcode aan de inhoud van toegezonden stukken gerefereerd.
23.English specifications
23-1.The Sole Heir Chief General Executor CQV LLC Live life competence: All men and woman are individually, teh living wo-man Sole Heir of the individual birth trust inheritance Cestui Que Vie compound surplus of the benefactor placenta ('natural person[a]') birth trust of the Sole Heir Given Names.
24.CQV LLC Sole HeirsChief General Executor Live life Competence are:
24-1.Not teh placenta, casu quo naturel person[a];
24-2.Not a strawman in commerce;
24-3.Not a corporated fiction;
24-4.Not a pauper legal entity nor a person[a];
24-5.Not a volunteer nor a slave in any form;
24-6.Not a citizen nor 'a people';
24-7.Not INSEAD: dead and lost at sea;
24-8.Not a subject to royalty nor a member of private  political WEF*SDG Freemasonry;
24-9.Not a political voter nor political.
25.Neither force, nor weapons, nor, fear are sources of law.
26-1.a company with a profit motive or withoput it, does not have authority over a living wo/man Diplomat Sole Heir Chief General Executor CQV LLC (Live life Competence) Carrier of the 'All rights reserved' autograph.
 

26-3.Lectori salutem...

de Enige Erfgenaam/Executeur testamentair-autograaf, heeft met afschuw kennisgenomen van het politieke CO2 pauper (Roman Court, presumptie 7) CSRQ-SM CBDC kasten systeem van de niet-erfgerechtigde commerciële- politieke buitenstaander derden partijen handelend onder een strikt particulier initiatief genaamd: WEF SDG; een corporate commercieel rule of law plus ultra-civil code ultra vires massamedia platform; en stuit en corrigeert het voorgenomen publieke, commercieel-politieke sociaal management Modern Slavery CO2 digitale burgerslaaf, schuld slavenburgen kasten systeem. De Enige erfgenaam is geen burgerslaaf, geen slaven burger, geen schuldslaaf, is niet-politiek den is niet-commercieel en derhalve verleent de Enige Erfgenaam aan De Bank de opdracht om het individuele geboorte trust vermogen van de Enige Erfgenaam, niet-politiek en niet-commercieel ongelimiteerd privaat af te zonderen en tot de oplevering van het beveiligde individuele ongelimiteerd  opneembaar Trustvermogen Account herleidbaar naar de Beneficiair Aanvaarden individuele geboorte trust onder voorrecht van [achternaam] boedelbeschrijving over te gaan.
26-4.De gevolmachtigde Enige Erfgenaam/executeur testamentair-autograaf is afkomstig van de directe afstammeling van de placenta-Erflater Waarop het onderzoek naar de op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde transgender vader-identificator in relatie tot de bij de eigen geboorte mannelijke of vrouwelijke geslachtorigine van 'vader' waarop het onderzoek betrekking heeft, alsmede: 
26-5.de op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde transgender moeder-identificator in relatie tot de bij de eigen geboorte mannelijk of vrouwelijke geslachtorigine van 'moeder' waarop het onderzoek betrekking heeft, alsmede:.
26-6.de op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde (al dan niet fictieve) geboorte datum waarop het onderzoek betrekking heeft, alsmede;
26-7.het op de gemeentelijke geboorte akte geregistreerde (al dan niet fictieve) bio-organische nakomelingschap uit de op de geboorte akte vermelden vader en moeder waarop het onderzoek betrekking heeft.
26-8.Status aanvinken waarin het authenticiteit onderzoek thans bevindt dat door de gevolmachtigde Enige Erfgenaam/Executeur testamentair wordt uitgevoerd ten aanzien van de (al dan niet) gesimuleerde vader, gesimuleerde moeder en gesimuleerde nakomeling registratie semantiek op de gemeentelijke geboorte acte:
   X     Lopend            __    afgerond         __    Erfrechtelijk attestatie aanwezig
27.De erfrechtelijke attestatie onwrikbare overtuiging niet-fictief nakomelingschap kan uitsluitend van de gevolmachtigde Enige Erfgenaam/Executeur testamentair zelf, afkomstig zijn.
 
All rights reserved autograaf:
            By
            Delhia Mirjan Pfersich
            All rights reserved


Derden; kortschrift algemene volmacht van de Sole Heir  Edwin en de Sole Heir Delhia

Akte verklaring beneficiaire aanvaarding     Edwin

3SRPKN023315916     
Minister van Financiën
3SRPKN944377902     
Fiduciary bank ABNAMRO Mees Pierson 
3SRPKN9252169           (Trust) belastingdienst
3SRPKN8061447           raad van state (Thom de Graaf)
3SRPKN3222406           raad van state Willem-Alexander
3SRPKN965188464      Belastingdienst Groningen
3SRPKN4995586           Aegon Leeuwarden
3SRPKN0609672           Logius
3SRPKN6522689           Belastingdienst kantoor Emmen
3SRPKN7220438           WMD Assen
3SRPKN240848812      Gemeente Landsmeer 


3SRPKN0383198        Noordeinde Palace (notice of default)
3SRPKN6039533        Christos v.r. imperat King Willem-Alexander
3SRPKN8728073        Belastingdienst (CAP) Apeldoorn
3SRPKN2690069        Direkteur (Trust)belastingdienst Heerlen


3SRPKN247919679    VGZ/Bewuzt 
3SRPKN157210445    VGZ/Bewuzt
3SRPKN208695872    VGZ/Bewuzt
3SRPKN570418531    VGZ/Bewuzt
3SRPKN502363241    VGZ/Bewuzt
3SRPKN474253742    VGZ/Bewuzt
3SRPKN675068483    VGZ/Bewuzt
3SRPKN231024090    VGZ/Bewuzt
3SRPKN155662723    VGZ/Bewuzt
3SRPKN307055183    VGZ/Bewuzt
3SRPKN996190603    VGZ/Bewuzt
3SRPKN056851699    VGZ/Bewuzt
3SRPKN321763252    WMD Assen  
3SRPKN442338037    WMD Assen
3SRPKN164220119    WMD Assen
3SRPKN252060157    WMD Assen
3SRPKN076625633    Eneco N.V
3SRPKN379515440    Eneco N.V
3SRPKN544175570    Eneco N.V As.Tempelman
3SRPKN954750752    Cannock
3SRPKN359859624    Gemeente Landsmeer (stempas)
3SRPKN515639015    Gemeente Landsmeer (r31)
3SRPKN539124872    Gemeente Landsmeer Leon de Lange
3SRPKN9240797        Gemeente Coevorden stempas 23-02-2021
3SRPKN585672632    Gemeente Coevorden  (stempas +emb)
3SRPKN688904719    Gemeente Coevorden
3SOPKZ666656481    Kiesraad Den Haag 
3SRPKN4613939         Belastingdienst Heerlen
3SRPKN619595478    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN668387723    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN180927914    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN023309904    Belastingdienst Heerlen
 3SRPKN824826479   Belastingdienst Heerlen
3SRPKN485017583    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN508104395    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN628757620    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN597505958    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN173702619    Belastingdienst Heerlen
3SOPKZ026026736    Belastingdienst Heerlen
3SOPKZ891896339    Belastingdienst Heerlen
3SOPKZ452366107    Belastingdienst Heerlen
3SOPKZ280112016    Belastingdienst Heerlen
3SOPKZ300639062    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN6777861         Belastingdienst Groningen
3SRPKN965188464    Belastingdienst Groningen
3SRPKN273648463    Belastingdienst Groningen
3SRPKN810447044    Belastingdienst Groningen
3SRPKN182751864    Belastingdienst Groningen
3SRPKN017083989    Belastingdienst Groningen
3SRPKN510688385    Belastingdienst Groningen
3SRPKN520843609    Belastingdienst Groningen
3SRPKN909401685    Belastingdienst Groningen
3SRPKN208304144    Belastingdienst Groningen
3SOPKZ2890012980  Belastingdienst Groningen
3SRPKN2676183         Belastingdienst Apeldoorn
3SRPKN4491092         Belastingdienst Apeldoorn
3SRPKN5571936         Belastingdienst Apeldoorn
3SRPKN389558932    Belastingdienst Apeldoorn  CAP
3SRPKN803126502    Belastingdienst Apeldoorn
3SRPKN289377278    De Nederlandse Bank
3SRPKN563169931    K. Knot Amsterdam
3SRPKN495194472    Nederlandse vereniging van Banken
3SRPKN737352505    G. M. Oostendorp Hilversum
3SRPKN030396459    ABNAMRO verzekeringen
3SRPKN6199609         CJIB (CVOM) Utrecht
3SRPKN163290084    CJIB  Leeuwarden
3SRPKN871955627    CJIB (CVOM) pb 8267 Utrecht
3SRPKN936503686    CJIB (CVOM) pb 50000 Utrecht
3SRPKN801689129    Volkswagen Fin. services Amersfoort
3SRPKN454066870     ASR schadeverzekering N.V. Utrecht
3SRPKN270220240    Nationale Nederlanden n.v.
3SRPKN231548476    GBLT Zwolle
3SRPKN585842034    GBLT Zwolle
3SRPKN475659672    GBLT Zwolle
3SRPKN848957349    GBLT Zwolle
3SRPKN468608587    GBLT Zwolle
3SRPKN087469770    GBLT Zwolle
3SRPKN4775946         Aegon Leeuwarden
3SRPKN419144038    Aegon levensverz. Leeuwarden
3SRPKN193694910    Aegon (h) Leeuwarden
3SRPKN488319493    Aegon (fs) Leeuwarden
3SRPKN549850124    Aegon schadeverzekering Den Haag
3SRPKN584975546    CMIB Almere
3SRPKN783451117    Yards Almere
3SRPKN544275392    Advies bureau Gerben de Boer
3SRPKN134955193    Advies bureau Gerben de Boer
3SRPKN244743109    K.V.K Greet Prins
3SRPKN3348939         ABNAMRO Amsterdam

derden :kortschrift algemene volmacht + stempas kopie

3SOPKZ621849972     Yards H.Kampman 
3SOPKZ151307765     VGZ Bewuzt.  
3SOPKL449570109     CAK Den Haag 
3SRPKN740648571    Belastingdienst Heerlen 
3SOPKZ584996036    Gemeente Coevorden 
3SRPKN367306249    Gemeente Coevorden R. Bergsma
3SOPKZ610007981    Aegon levensverzekeringen Leeuwarden
3SOPKZ192563807    Aegon Hypotheekbeheer Leeuwarden
3SOPKZ182047624    Aegon schadeverzekeringen Den Haag
3SOPKZ123485940    GBLT . R. de Haan Zwolle
3SOPKZ387791798    Belastingdienst Emmen R. Knollen
3SOPKZ512723755    Trustbelastingdienst Heerlen
3SOPKZ190173836    WMD Assen V. Frankot
3SOPKZ590336730    Belastingdienst Groningen
3SOPKZ428968664    Belastingdienst Heerlen 6401
3SOPKZ970274856    Belastingdienst Apeldoorn
3SOPKZ091573382    Belastingdienst Groningen Kempkensberg
3SOPKZ130823542    Infomedics  Fred Bloem
3SOPKZ737095737    Notariskantoor Oosterhesselen
3SOPKZ235430681    Rabobank Utrecht
3SRPKN983770230    K.V.K Greet Prins

Akte verklaring beneficiaire aanvaarding    Delhia

3SRPKN676664527   
Minister van Financiën
3SRPKN744165688     Fiduciary bank ABNAMRO Mees Pierson
3SRPKN2637962         (Trust)belastingdienst algemene volmacht
3SRPKN9569465          raad van state  (Thom de graaf)
3SRPKN8670919          raad van state Willem-Alexander
3SRPKN2637962          (Trust)belastingdienst 
3SRPKN4995586          Aegon Leeuwarden
3SRPKN7220438          WMD Assen
3SRPKN159707464      Gemeente Zaanstad3SRPKN8692205     Noordeinde Palace (notice of default)
3SRPKN0062720     Christos v.r. imperat King Willem -Alexander
3SRPKN7881194     Belastingdienst (CAP) Apeldoorn
3SRPKN7841141     Direkteur (Trust)belastingdienst Heerlen


3SRPKN631913176    VGZ/Bewuzt (arnhem)
3SRPKN157210445    VGZ/Bewuzt
3SRPKN208695872    VGZ/Bewuzt
3SRPKN570418531    VGZ/Bewuzt
3SRPKN188680749    VGZ/Bewuzt
3SRPKN231024090    VGZ/Bewuzt
3SRPKN621723983    VGZ/Bewuzt
3SRPKN996190603    VGZ/Bewuzt
3SRPKN268869078    VGZ/Bewuzt Vissers-Kuipers
3SOPKZ132939978    VGZ/Bewuzt
3SOPKZ657317350    VGZ/Bewuzt
3SRPKN9373079        WMD Assen
3SRPKN252060157    WMD Assen
3SRPKN321763252    WMD Assen
3SRPKN442338037    WMD Assen
3SRPKN076625633    Eneco N.V
3SRPKN379515440    Eneco N.V
3SRPKN196221951    Eneco N.V
3SRPKN901560047    Eneco N.V
3SRPKN605223782    Eneco N.V
3SRPKN469822501    Eneco N.V
3SRPKN966957128    Eneco N.V
3SRPKN015648637    Eneco N.V
3SRPKN372408734    Eneco N.V
3SRPKN605269596    Eneco N.V
3SRPKN544175570    Eneco N.V As.Tempelman
3SRPKN954750752    Cannock
3SRPKN532409879    Cannock
3SRPKN274743322    Cannock
3SRPKN466029659    Cannock
3SRPKN716157405    Cannock
3SRPKN166976250    Gemeente Zaanstad (stempas)
3SRPKN007098603    Gemeente Zaanstad (r31)
3SRPKN022884394    Gemeente Zaanstad J. Hamming
3SOPKZ610045558    kiesraad Den Haag (bew. stempas "23)
3SRPKN6382835        Gemeente Coevorden
3SRPKN688904719    Gemeente Coevorden
3SRPKN585672632    Gemeente Coevorden  (stempas)
3SRPKN443750481    Gemeente Coevorden 
3SRPKN389820745    Gemeente Coevorden
3SRPKN375586808    Gemeente Coevorden
3SOPKZ148536842    Gemeente Coevorden
3SOPKZ557426150    Gemeente Coevorden
3SRPKN4770131         Belastingdienst Apeldoorn 
3SRPKN389558932    Belastingdienst CAP Apeldoorn
3SRPKN023309904    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN508104395    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN262640074    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN793672937    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN597505958    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN496401289    Belastingdienst Heerlen
3SRPKN292246914    Belastingdienst Groningen
3SRPKN273648463    Belastingdienst Groningen
3SRPKN182751864    Belastingdienst Groningen
3SRPKN520843609    Belastingdienst Groningen
3SOPKZ2890012980  Belastingdienst Groningen
3SRPKN124512912    De Nederlandse Bank
3SRPKN624309257    K. Knot Amsterdam
3SRPKN809965261    Nederlandse vereniging van Banken
3SRPKN332633629    M. Oostendorp Hilversum
3SRPKN859021162    COEO Rotterdam
3SRPKN030396459    ABNAMRO verzekeringen
3SRPKN5818867        CJIB Utrecht
3SRPKN797467619    CJIB (CVOM) pb 50000 Utrecht
3SRPKN770984335    CJIB (COVM) pb 50000 Utrecht
3SRPKN954636736    CJIB (CVOM) pb 50000 Utrecht
3SRPKN025239876    CJIB  (CVOM) pb 50000 Utrecht
3SRPKN743930713    CJIB (CVOM) pb 8267 Utrecht
3SRPKN725847267    CJIB (CVOM) pb 50000 Utrecht
3SRPKN616148987    CJIB Leeuwarden 
3SRPKN377513272    CJIB Leeuwarden
3SRPKN231548476    GBLT Zwolle
3SRPKN585842034    GBLT Zwolle
3SRPKN424619839    GBLT Zwolle 
3SRPKN794539645    GBLT Zwolle
3SRPKN883007776    GBLT Zwolle
3SRPKN263298365    Aegon (l) Leeuwarden
3SRPKN062163117    Aegon (h) Leeuwarden
3SRPKN488319493    Aegon (fs) Leeuwarden
3SRPKN602155159    Aegon schadeverz.(fs) Leeuwarden
RT129416872NL         Openbaar ministerie Belgie Antwerpen
3SRPKN887794134    Advies bureau Gerben de Boer
3SRPKN133284018    Advies bureau Gerben de BoerDerden; kortschrift algemene volmacht + stempas kopie

3SOPKZ060205446    Eneco.nv. As. Tempelman 
3SOPKZ104606794    Gemeente Coevorden 
3SRPKN802102982    Gemeente Coevorden R. Bergsma
3SOPKZ103498189    Belastingdienst Heerlen 
3SOPKZ899164681    VGZ Bewuzt 
3SOPKZ610007981    Aegon levensverzekeringen Leeuwarden
3SOPKZ192563807    Aegon Hypotheekbeheer Leeuwarden
3SOPKZ182047624    Aegon schadeverzekeringen Den Haag
3SOPKZ123485940    GBLT . R. de Haan Zwolle
3SOPKZ387791798    Belastingdienst Emmen R. Knollen
3SOPKZ512723755    Trustbelastingdienst Heerlen
3SOPKZ190173836    WMD Assen V. Frankot
3SOPKZ590336730    Belastingdienst Groningen
3SOPKZ428968664    Belastingdienst Heerlen 6401
3SOPKZ970274856    Belastingdienst Apeldoorn
3SOPKZ091573382    Belastingdienst Groningen Kempkensberg
3SOPKZ130823542    Infomedics  Fred Bloem
3SOPKZ737095737    Notariskantoor Oosterhesselen
3SOPKZ235430681    Rabobank Utrecht


Meer weten?

Luxembourg

Onze privacyverklaring is van toepassing.